Зміст № 3-4 (2013 року) журналу “Кровообіг та гемостаз”

 1. О. В. Коркушко, В. Б. Шатило. До 105-Ї річниці з дня народження академіка Дмитра Федоровича Чеботарьова. 5
 2. О. В. Коркушко. В. Ю. Жарінова, Л. А. Борецька, К. Н. Ігрунова, Б. Ф. Яковлєв, І. А. Самоць, Ю. А. Мазаєва. Вплив пентоксифіліну на показники гемоваскулярного гомеостазу, центральної гемодинаміки, рівень маркерів запалення і вираженість апоптозу у пацієнтів похилого віку з ІХС. 22
 3. В. Є. Кондратюк. Диференційна діагностика артеріальної гіпертензії. 28
 4. В. В. Кузнєцов, Д. В. Шульженко, Л. А. Лівшиц, Н. В. Ларіна. Особливості структури біоелектричної активності головного мозку у хворих, які перенесли інсульт, з різними варіантами поліморфізму гена eNOS. 43
 5. О. О. Яковлєва, Т. М. Маслоїд. Оцінка впливу комплексної базисної та гіпотензивної терапії при хронічному обструктивному захворюванні легень, комор бідному з гіпертонічною хворобою, на кардіореспіраторну систему. 53
 6. О. М. Ковальова, І. В. Ситіна. Гіпертрофія міокарда лівого шлуночка та показники біоенергетичного процесу у хворих  на гіпертонічну хворобу та цукровий діабет 2-го типу. 59
 7. О. М. Радченко, З. М. Кіт. Ефекти урсодезоксихолевої кислоти у хворих з артеріальною гіпертензією та ожирінням. 65
 8. А. М. Шевельок. Ремоделювання лівого шлуночка як чинник ризику рецидивів фібриляції передсердь. 68
 9. Н. Ю. Резніченко. Корекція порушень мікро циркуляції шкіри у чоловіків зрілого віку із псоріазом. 74
 10. О. В. Коркушко, В. Б. Шатило, О. В. Бондаренко, В. О. Іщук, С. С. Наскалова, І. А. Антонюк-Щеглова, В. П. Чижова, Н. С. Наумчик. Вплив інсулінорезистентності на функціональний стан ендотелію у людей середнього та літнього віку. 78
 11. О. М. Біловол, І. І. Князькова. Адреномедулін: біологічні властивості та участь в патогенезі після інфарктної серцевої недостатності. 87
 12. Г. А. Ігнатенко, І. В. Мухін, В. Г. Гавриляк, К. І. Молдованова. Зміна реологічних параметрів крові у хворих на нейроциркуляторну дистонію. 94
 13. Г.Д. Радченко, Ю. Н. Сіренко, О. О. Торбас, С. Н. Кушнір, А. С. Доброход. Порівняння ефективності комбінацій лозартан+гідрохлоротіазид і бісопролол+гідрохлоротіазид у пацієнтів з помірною та важкою артеріальною гіпертензією: результатаи 6-місячного дослідження ЕЛІЗА. 99
 14. Л. Г. Воронов. Хронічна серцева недостатність у пацієнтів похилого віку. 107
 15. Л. М. Ена, В. О. Артеменко, В.А. Ярош. Артеріальна гіпертензія в старості та асоційовані з нею гіпер-гіпотензивні стани. 112
 16. О. В. Коркушко, Г. В. Дужак, В. Б. Шатило, О. В. Бондаренко. Вплив курсового застосування кардіоаргініну на судинорухову функцію ендотелію у пацієнтів літнього віку з гіпертонічною хворобою. 122
 17. І. А. Антонюк-Щеглова, О. В. Бондаренко. Ефективність застосування мелатоніну у пацієнтів літнього віку з гіпертонічною хворобою. 132
 18. О. К. Кульчицький, р. І. Потапенко, С. М. Новикова, В. М. Швець. Особливості змін системи оксиду азоту за дії переривчастої гіпоксії у щурів різного віку. 138
 19. Ювілей академіка Олега Васильовича Коркушка. 147

Последнее обновление (21.01.15 16:49)